Advertisement

banhphuthe.com.vn

Website Worth: $0.00

Daily Pageviews: 0

Daily Ads Revenue: $0.00

Last update was 2 months ago

Meta Info

Title: Bánh Phu Thê gốc Huế, phu thê su sê

Description: Bánh Phu Thê gốc Huế, Nguyễn Tâm Dinh, Phu thê su sê, cư xá thanh đa phường 27 bình thạnh, tphcm

Tags: bánh phu thê gốc Huế

SEO Information

Index Info For: banhphuthe.com.vn

Alexa Rank: 0, delta:

PageRank: 0

Server Information

Host IP: 123.30.185.47

Server name: Microsoft-IIS/7.5

Country Name: Vietnam

Country Code: VNM

Region: 44

City: Hanoi

Latitude: 21.03330039978

Longitude: 105.84999847412

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
banhphuthe.com.vn IN A 86400 ip: 123.30.185.47
banhphuthe.com.vn IN NS 86400 target: ns1.vdconline.vn
banhphuthe.com.vn IN NS 86400 target: ns2.vdconline.vn
banhphuthe.com.vn IN SOA 86400 mname: ns1.vdconline.vn
rname: vdconline.tld
serial: 2013082108
refresh: 28800
retry: 7200
expire: 1209600
minimum-ttl: 86400
banhphuthe.com.vn.com IN PTR 3600 target: ns1.dsredirection.com
banhphuthe.com.vn IN MX 86400 pri: 10
target: mail.banhphuthe.com.vn
banhphuthe.com.vn.com IN TXT 300 txt: v=spf1 a -all
entries: v=spf1 a -all

Domain information

Domain Suffix: Country Domain

Site Analysis

Site technologies: jQuery, AddThis

Keyword density

# keyword count density %
1 phu 11 6.92
2 thê 11 6.92
3 bánh 7 4.4
4 phong 4 2.52
5 cưới 4 2.52
6 của 4 2.52
7 mâm 4 2.52
8 gốc 4 2.52
9 huế 4 2.52
10 tục 4 2.52
11 truyền 3 1.89
12 hàng 3 1.89
13 quả 2 1.26
14 tức 2 1.26
15 mychi 2 1.26
16 hỏi 2 1.26
17 nam 2 1.26
18 việt 2 1.26
19 chủ 2 1.26
20 liên 2 1.26
21 tin 2 1.26